Nhà sàn VC dùng để phỏng vấn tù binh, được gọi lên từ tầng dưới, làm bằng tăm xỉa răng. Do bạn tù làm ............

Đôi giày làm bằng nhựa, phỏng theo kiểu giày Nhật do một người dấu tên làm. có sức chịu đựng từ 120- 150 Lb.

Đôi guốc làm bằng nhựa trong có sức chịu, cho một người đẹp từ 100-125 Lb . Do một họa sĩ làm ra. 

Nghệ thuật cắm hoa theo từng nhóm, nhưng những nhóm đó hòa cùng nhau theo chiều ánh sáng và màu sắc.

Nghệ thuật cắm hoa trên đĩa.

Đôi giày Dancing làm bằng nhựa trong, nhưng có sức chịu, một người đẹp từ 110 - 150 Lb. 

Add Text Here...

Vì là Đồ Mỹ Thuật làm bằng tay của quý nghệ nhân, nên chỉ có một cái mà thôi. Xin thông cảm.