Khi cần cho thuê Phòng hay Nhà, người thuê luôn luôn muốn biết phòng hoặc nhà như thế nào trước khi quyết định thuê. Vì thế chúng tôi nghĩ qua hình là điều tốt nhất.
         Quý vị chỉ cần dùng Phone tay chụp tấm hình nhà hay phòng, quý vị có ý định cho thuê với địa chỉ và số Phone giá tiền thuê và khi nào có thể dọn vào. Xong Text cho chúng tôi theo số   714  837 - 2387                 Hoàn toàn miễn phí.   
         Chỉ duy một điều xin quý vị đừng quên là sau khi đã cho thuê được rồi, quý vị vui lòng gọi lại để chúng tôi lấy xuống, hầu có chổ để cho người khác.

                          ***************************************************************

14362 Beach Blvd Westminster CA
     L/L  714    928 - 1718

**************************************

Add Text Here...

Add Text Here...

8861 Williamsburg Ave Westminster CA 92683
    L/L    714  260-4684

*******************************************

Phòng trọ cho thuê..                  Website: thdrealtyinc.com            714 600-9682

m19391 Newhaven Ln      Huntington Beach                            L/L    213  393 - 4203