Số phone văn phòng Liên Lạc :   714   837 - 2387

Mục Nhắn Tin Miễn  Phí:

1/.     Bạn Nguyễn quý Bỗng . Trước ở Huế là bạn hồi còn nhỏ của Tằm Anh, cở tuổi 10 -12 rất thân, sau đi lính HQ, sau lại cùng gặp nhau ở Mỹ, nay không biết ở đâu, ai biết được xin gọi về cho số của văn phòng Liên lạc.

2/.     Bạn Trần Thanh Vân là tài nguyên của khóa 22 đệ nhị NAM DUONG. Những ngày cuối cùng ở  BTL vùng 1 Zuyên Hải. Nay bạn đang ở đâu, tình trạng như thế nào, cố gắng giúp cho anh em trong khóa biết tin tức, để chúng ta lập nên một trang thông tin nội bộ. Lâu quá rồi đã gần 40 năm, nhớ thương cũng nhiều khóc kg còn nước mắt, trí nhớ cũng mập mờ, mắt kg còn thấy rỏ. Những ai biết được tin tức của bạn Trần Thanh Vân hoặc tình trang của anh, xin vui lòng L/L với văn phòng chúng tôi. cám ơn.