Chào mừng quý khách đến với hệ thống

                          xe đò  Hoàng.

- Xe đời mới . chỗ ngồi rộng rãi,  57 chỗ ngồi, có restroom trên xe.

- Mỗi xe được bảo hiểm 5 triệu Dollars

- Phục vụ ăn uống miễn phí

   Quý vị có thể đặt chổ qua :             Online hay qua Phone:

    San Jose:            408    729 - 7885

    Santa Ana:          714    839 - 3500

   Toll free :              1  - 888  -  834 - 9366

Quý thân chủ nào chưa có Business Card trong danh sách giới thiệu miễn phí nầy, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, hầu chúng tôi có thể bỏ thêm vào. Trước khi hết hạn. 

Khi cầm gọi UBER

Web Site:   www.Uber.com

Phone:   1 800   101-3611                      1 800   353-8237                      1 800   353-UBER